ดนตรีคลาสสิกกับการพัฒนาไอคิว (I.Q.)

classical-music-effect-to-brain

ดนตรีคลาสสิกเป็นดนตรีที่มีรากฐานค่อนข้างสลับซับซ้อน มีทั้งเพลงสวด , เพลงเต้นรำ , เพลงรัก มีลักษณะช้าและเร็วสลับกันไปตามท่วงทำนอง เป็นแนวเพลงที่มีพลังงานสูงมาก ไม่ว่าจะในเรื่องสื่อการสารทางอารมณ์หรือช่วยพัฒนาสติปัญญา สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่มนุษย์มาก

ดนตรีคลาสสิกกับการพัฒนาไอคิว(I.Q.)

The Mozart Effects เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสติปัญญาด้วยการฟังเพลงคลาสสิก การวิจัยดังกล่าวมีต้นกำเนิดมาจากผลงานเมื่อปี 1993 ของ Frances Rauscher

การวิจัยเกี่ยวกับ The Mozart Effect ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพสมองให้เกิดความทรงจำที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยเรื่องของความเฉลียวฉลาด หลายปีที่ผ่านมาได้มีการทดลองถึงข้อเท็จจริงอันนี้ ส่วนเพลงที่คัดเลือกมาใช้มาใช้นั้น ก็เป็นเพลงของ Wolfgang Amadeus Mozart โดยประชาชนหลายพันคนที่ได้อ่านรายงานเกี่ยวกับการทดลองในครั้งนี้จากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ก็สนใจที่จะลองฟังเพลงคลาสสิกดูบ้าง

การทดลองนี้เกิดขึ้น ณ เมือง Irvine ในปี 1993 โดยได้ทำการทดลองจากการใช้นักศึกษาของ University of California โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม และให้ฟังเสียงเหล่านี้เป็นเวลา 10 นาที ได้แก่

  1. เพลง sonata for two pianos in D major ของ Mozart
  2. เพลง relaxation
  3. ไม่ได้ฟังอะไรเลย

พอฟังจบ นักศึกษาแต่ละคนก็จะได้รับแบบทดสอบ เกี่ยวกับด้านมิติสัมพันธ์ จาก The Stanaford-Binet Intelligence test ปรากฏว่าคะแนนของนักเรียนจำนวนหนึ่งดีขึ้นหลังจากได้ฟังเพลง sonata for two pianos in D major  เมื่อเปรียบเทียบกับการฟัง relaxation และ ไม่ได้ฟังอะไรเลย ภายในเวลา 10-15 นาที ทำให้คณะวิจัย มีความเชื่อว่าความทรงจำของมนุษย์ จะสามารถเพิ่มได้ดีกว่าถ้าได้ฟังเพลงคลาสสิก โดยดนตรีคลาสสิกนี้ได้เข้าไปเพิ่มความสามารถทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์รวมทั้งเข้าไปเพิ่มการจินตนาการของตำแหน่งวัตถุในระบบ 3 มิติ รวมทั้งเพิ่มทักษะความฉลาดเฉลียว ในการใช้ช่องว่างภายในสมอง จนความสัมพันธ์ภายในสมองสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงสรุปว่าดนตรีคลาสสิกมีส่วนในการช่วยพัฒนาสมอง ในเหตุผลด้านมิติสัมพันธ์ โดยจะทำให้มีปัญญาดีขึ้น มีจิตนาการและการลำดับเวลาดีขึ้น ซึ่งจากการพัฒนาเหล่านี้เป็นการข้อชี้ถึงความเฉลียวฉลาดของมนุษย์

ในปัจจุบันนี้ดนตรี Mozart ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาสมองของเด็กทารก เด็กวัยเรียน ผู้ใหญ่ที่ทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าทารกคนไหนได้ฟังเพลง Mozart อย่างสม่ำเสมอ ทารกคนนั้นจะโตขึ้นโดยมีความฉลาดทางอารมณ์ และฉลาดทางด้านสติปัญญา นอกจากนี้ดนตรีของ Mozart ยังได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นโดยเปิดให้คนที่เป็นโรคทางจิตเวชฟัง ช่วยทำให้คนป่วยมีอารมณ์สงบ มีสุขภาพจิตดีขึ้น หรือแม้แต่คนที่ใกล้เสียชีวิต การฟังดนตรี Mozart ก่อนตายจะช่วยทำให้ไปอย่างสงบ ไร้ความกังวลใดๆ