Day: July 25, 2019

ดนตรีพื้นบ้าน คืออะไร มีเอกลักษณ์ฉบับอย่างไรกันแน่

Thai-Traditional-acting

ดนตรีนับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านานแล้ว มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย แม้ว่าดนตรีจะถูกพัฒนาไปมาก มีดนตรีแนวใหม่เกิดขึ้นมาตลอด ทั้งคิดเองและผสมผสานแนวอื่น หนึ่งในแนวดนตรีที่นับว่าเป็นพื้นฐานของดนตรีทุกแนวในปัจจุบันนี้เลยก็คือ ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีแนวนี้เป็นอย่างไร มีเอกลักษณ์อย่างไร เราจะมาเล่าให้ฟัง เรื่องราวใกล้ตัว ดนตรีพื้นบ้าน ความหมายก็คือ ดนตรีของแต่ละพื้นเมืองตามแต่ละพื้นที่ในโลกใบนี้ จะบอกว่าทุกกลุ่มสังคมมีดนตรีพื้นบ้านเพื่อแสดงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของตัวเองมานานแล้ว เอกลักษณ์อย่างแรกของดนตรีพื้นเมืองก็คือ เนื้อหาของเพลงจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวของพวกเค้าเอง อย่างเช่น เพลงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในวงจรชีวิต เพลงเพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตของพวกเค้าเอง เพลงเกี่ยวกับความรัก เป็นต้น สื่อสารชัดเจน เพลงพื้นบ้าน เป็นเพลงที่เรียบง่าย ฟังง่าย ฟังสบาย เนื้อหาชัดเจน ไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรมาก เรียกว่าฟังแล้วรู้เลยว่าต้องการจะสื่อสารอะไรออกมา ไม่ต้องแปลซ้ำซ้อนอะไรจนงง อย่างเช่น หากต้องการแต่งเพลงจีบกันก็จะบอกเลยว่า อีกฝ่ายสวย น่ารัก ดีอย่างไร ชอบตรงไหน เพลงอกหักเสียใจ ก็บรรยายความเสียใจออกมาเลย เสียใจตรงไหน เรื่องอะไร ต้องการตัดพ้ออะไรชัดเจนกันไป ดนตรีเล่นง่าย ไม่เพียงแต่เนื้อหาของเพลงที่ง่าย ชัดเจน สื่อสารแบบตรงไปตรงมาแล้ว ดนตรีของพวกเค้าก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยเหมือนกัน ดนตรีพื้นบ้านมักจะใช้ดนตรีที่เล่นง่าย ฟังง่ายด้วย ตามสไตล์ดนตรีพื้นเมืองที่ไม่ต้องการความซับซ้อนอะไรเลย ยิ่งพวกเสียงสังเคราะห์ ซาวด์เอฟเฟกต์ ไม่มีเลย ดนตรีพื้นบ้านเรื่องดนตรีจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเรื่องเครื่องดนตรี …