Always Nice to be Asked!

WRHU-radio

ฮันนาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการร้องเพลงและเพลงที่จะขึ้น ในวันที่ 20 เมษายน กับวิทยุ WRHU ของมหาวิทยาลัย Hofstra

การสัมภาษณ์ดำเนินการโดย Bob Collins กับช่วง The Jazz Café ของ WRHU ช่วงเวลาออกอากาศ 2 pm (EST) หรือจะฟังสดได้ที่ www.WRHU.org